3 Ocak 2017 Salı

JOHN BERGER Anısına

Özgür İrade konusu irdelenirken http://bit.ly/2i8ovZE irademizi yüzyıllardır sonsuz tekrarlarla nelerin etkilediği, nasıl koşullandı(rıldı)ğımız konusu ihmal edilebilir mi?
Günümüze dek süregelen; değerler üzerinden yayılarak değerlerin içini boşaltma araçlarını ancak bilerek ve irdeleyerek bilinçlenme olası olabilir!
Yıldız Teknik Üniversite'sinde, oğluma önerilen kitapları sayesinde tanıştığım bu değerli insana saygıyla...
Derleyen: A.Şükran Demiralp 

Popüler Kültür ve onun yayılma aracı medya; REKLAMLAR!

John Berger'den:
  • Bir tür düşünsel dizge olup çıkar sonunda. Her şeyi kendi diliyle açıklar. Dünyayı yorumlar.
  • Tüketimi demokrasinin yerine geçen bir şeye dönüştürmüştür... Toplumda demokratik olmayan her şeyi örtbas etmeye, bu eksikliklerin bedelini ödemeye de yardım eder. Üstelik dünyanın geri kalan kesiminde yer alan olayları da gözlerden siler.
  • Her birimize bir nesne daha satın alarak kendimizi veya yaşamlarımızı değiştirmemiz önerilir. O nesnenin bizi bir bakıma zenginleştireceğine inandırmak ister. Ancak, örn. ölüm, terör gibi olaylar ile aynı sayfaya konmaları / birbirinden ayrılmaması- bütün bunlar aynı kültürün işidir.
  • Dünyayı yorumlayışı ile dünyanın aslında içinde bulunduğu durum arasındaki uyuşmazlık apaçık ortadadır. Bu uyuşmazlık zaman zaman haber öyküleri yayımlanan renkli dergilerde açıkça görülür. Böylesi bir uyuşmazlığın yarattığı sarsıntı oldukça büyüktür.
  • Gösterilen iki dünyanın bir arada gerçekten var olmalarından değil bunları alt alta koyan kültürün aldırmazlığından geliyor bu sarsıntı. Bu uyuşmazlığın yan yana istenerek getirilmediği söylenebilir...
Rev.2. 3 Ocak 2016, "DEVAM ETMESİNİ İSTEDİĞİNİZ YAŞAM BU MU? Çoğunluk çok üzücü olaylar olduğu zaman bir süreliğine üzülür, öfkelenir vbg ve bitirir. "O" olay "O" günlerde unutulmamak için anılan bir ritüele dönüşür. Ritüeller de POPÜLER KÜLTÜR tarafından güzelce sömürülür!" Kaynak: http://bit.ly/22zil9M


Tasarım: AŞD

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder