9 Nisan 2018 Pazartesi

Tourette Sendromu Kılavuzu (TSK) - Hasta veYakınlarının Deneyimlerinden Bir Derleme; TS'de hep birlikte daha iyi hissetmenin ipuçları

ADHD / DEHB: Hiperaktivite ve Dikkat Eksikliği Bozukluğu
OKB   : Takıntılı – Zorlantılı Bozukluk

ADHD, OKB gibi bozukluklar TS'li bireyin ailesinde de bulunabilir.Bazı ilaç deneyimleri:SORULAR:

(1) Okulunuzdan ve varsa, devam ettiğiniz TS ile ilgili uzman(lar)dan BEP (Bireysel Öğrenme Planı) talep ettiniz mi?

(2) Siz ebeveyn olarak, kendinizi iyi ifade edebiliyor, sorunu doğru anlatabiliyor ve insanlarla etkili iletişim kurabiliyor musunuz?
(3) Rastgele denemeler rastgele sonuçlanır; eğer deniyorsanız, deneysellikten beklentiniz nedir?

Yeni katkılarımız ile devam edecek..


GENEL HATIRLAMA İÇİN:

Tourette Sendromu(TS) ÇOK GENİŞ BİR YELPAZEDE YER ALIR; İçinde OTİZM dahil bir çok bozukluğu da barındırabilir:


Attention Deficit Disorder (ADD): Dikkat Eksikliği Bozukluğu

Oppositional Defiant Disorder (ODD): Karşı Gelme Bozukluğu

Specific Learning Difficulties: Özgül Öğrenme Bozukluğu

Autism Spectrum Disorder: Otizm Spektrum Bozukluğu

Anxiety: Anksiyete

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD): Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Obsessive-Compulsive Disorder (OCD): Takıntılı- Zorlantılı Bozukluk / Obsesif - Kompülsif Bozukluk(OKB)

Gifted: Yetenekli

Sensory İntegration Disorder: Algısal Bütünlük Bozukluğu

Auditory Processing: Duysal İşleme

Depression: Depresyon

Ve  Kapak Resmi'ndeki (TIK) MERKEZE lütfen DİKKAT:


Tics and Tourette's Syndromes: Tikler ve Turet Bozukluğu yukarıda Türkçe'leri de yazılan olası durumların herbiri (ve belki henüz bilinemiyen vd) ile etkileşim halindedir.

Derleyen: A.Şükran Demiralp, 9 Nisan 2018, 2019

1 yorum: