15 Kasım 2016 Salı

ARAŞTIRMA HASTASI, Tourette Sendromu Vd.

Tourette Sendromu henüz nedeni; genetik, çevresel vbg faktörlerin yumağı ve tedavisi; şu anda sadece belirtileri bastırmaya yönelik, tam olarak anlaşılamamış, özellikle de 20 yaş sonrasına uzayan vakaları nedeni ile keşfedilmeyi bekleyen NADİR bir hastalıktır.

Bu sorunu yaşayan her birey kendine özeldir. Anlaşılmaya çalışılması değerlidir; bu nasıl olabilir? 

AR-GE çalışmaları bu konuda nasıl ilerleyebilir?

Örneğin: "Araştırma Hastası" olanlar olabiliyorsa,

"Araştırma Hastası" olabilmenin genel koşulları nelerdir ve kimler araştırma hastası olabilir?

  • Araştırma hastalarının avantajları ve riskleri nelerdir?
  • Okuyup imzaladıkları bir onam formu mevcut mudur?
  • Özel ve kamuya bağlı üniversiteler ve hastaneleri olarak standart bir konu mudur?


Tourette Sendromu (TS) nedeni ile aramızda yıllardır yoğun sıkıntı çeken arkadaşlarımız var. 


A.Şükran Demiralp, 15 kasım 2016

Genel olarak ONAM FORMU konusu: http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=983:onam&Itemid=65


ARAŞTIRMA HASTASI Onam Formu örneği: http://www.klinikum.uni-muenchen.de/Child-EU/download/en/Informed_consent_forms/8-17yas_hasta.pdf


Ve onam formları ile ilgili genel: http://bit.ly/2ht2mYXRev.2 

YURT İÇİ İÇİN ARAŞTIRMALAR:

Genel hasta doktor iletişimi için: Bir üniversite hastanesinde gönüllüler ve tıp öğrencileri ile akademisyenlerin yürüttüğü bir çalışmada gönüllülere yol ücretleri vbg gibi sembolik maddi katkı verilerek doktor hasta etkileşimi nasıl daha iyi olabilir? için hastaların gerçek sıkıntıları / diğer için senaryolar oluşturularak tiyatro oyunu gibi kısa denemeler yapılmıştı (2005)

TS için bir akademisyenin açıklamaları (Kasım, 2016): "Araştırmaların dahil edilme ve dışta tutulma ölçütlerine göre araştırma hastası olunuyor.

Araştırmaların çoğu hastaya birey olarak katkıda bulunmaktan ziyade bilime ve hastalığın anlaşılmasına (sonuçta başkalarına) katkıda bulunmayı hedefler. Bireye de bir yarar doğabilir. Ancak zaten yapılacak olan tıbbi bir müdahaleden ziyade yapılmasının faydası net olmayan tipte incelemeler ve tedaviler ağırlıktadır.

Hasta onam vererek bu altruistic (gönüllü) eylemi (bazen bir küçük telafi ücreti de eklenerek) yapar.
Hastanın hastalığının karakteristiklerinin uyduğu her araştırmada hasta adayı olmasına ilkesel bir engel yoktur, ancak katılım tek tek karar verilen bir süreç. Etik ile ilgili zaten Sağlık Bakanlığı ve YÖK’ün çok etraflı ve uluslaraarası standarttan alınma kurallar dizgesine uyulmak zorunda.

Türkiye için haberdar olduğum bir çalışma yok.
Tedavi çalışmalarının ise daha çok ABD’de olduğunu belirteyim.
Hastanelerde araştırma ya da eğitim hastası kategorisinde ücretsiz hizmet amaçlı bir kategori daha önce çok kullanılırdı, yeni ekonomik düzenlemelerde bu daha az oluyor, genellikle de bir araştırmaya katılmak için değildi, olanak sağlamak içindi."


YURT DIŞI İÇİN ARAŞTIRMALAR:


Bir akademisyen meme kanseri ile ilgili bir konu için şunları söylemişti (Ocak, 2008): "ABD'de, örneğin, mamografi ile meme kanseri taraması yapıldığı zamanlar taramadan geçecek gönüllü hanımlar bilgilendirilir; olası risk faktörleri tüm güncel açıklığı ile aktarılır; anladılarsa ve kabul ediyorlarsa, onam formu doldururlar ve imzalarlar. Bu çalışmanın sponsorları; örneğin ilaç firmaları vbg, bu taramaya katılanlarla maddi bir karşılık da verirler."  

Derleyen: A.Şükran Demiralp, 15 Kasım 2016


1 yorum:

  1. ARAŞTIRMA HASTASI Onam Formu örneği: http://www.klinikum.uni-muenchen.de/Child-EU/download/en/Informed_consent_forms/8-17yas_hasta.pdf

    Ve onam formları ile ilgili genel: http://bit.ly/2ht2mYX

    YanıtlaSil