1 Eylül 2018 Cumartesi

Tourette Sendromu ve Bağışıklık Sistemi Araştırmaları


Tourette sendromu, duyusal ve motor işleme ile ilgili beyin ağlarının anormal gelişimi ile ilişkili çocukluk başlangıçlı bir tik bozukluğudur. Bağışıklık mekanizmalarının patofizyolojisinde yer alması önerilmiştir. Nörogelişimsel Bozukluklar sınıfındadır. **

Bağışıklık ve nörogelişimsel bozukluklar arasındaki ilişki, otizmde kapsamlı bir şekilde araştırılmıştır. Gelişme sırasında beyinde sinaptik bağlantı değişimlerinde hem hücresel hem de kan sıvılarına (hümoral ) bağlı bağışıklığın (immünite) potansiyel olarak rol oynadığı düşünülmektedir.


Prof Dr Türker Kılıç, "Beyin Nasıl Düşünce ve Zihin Oluşturur?", HBT - 24 Ağustos 2018

Otizmdekine benzer bir bağlantı, genetik, çevresel, hormonal ve immünolojik faktörler arasındaki etkileşimin ilgili olabileceği karmaşık, çok faktörlü bir bozukluk olan Tourette sendromu (TS) için de önerilmiştir. **

Çocukluk başlangıçlı tik bozukluklarında en tartışmalı alanlardan biri, önerilen PANDAS hipotezidir.
PANDAS hipotezi, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'ndeki (NIH) klinik vaka çalışmalarındaki gözlemlere ve çocukların enfeksiyonları takiben dramatik ve ani OKB alevlenmelerine ve tik bozukluklarına neden olduğu klinik çalışmalarda gözlemlere dayanmaktadır. Grup A beta-hemolitik streptokok (AGBHS) enfeksiyonlarına yanıt olarak tikleri ve obsesif kompulsif (OKB) belirtilerin birden ortaya  çıkarması neden – sonuç ilişkisi açısından sağlam bir temele dayanmamaktadır. Bu nedenle de Tourette Sendromu Derneği'nin Tıbbi Danışma Kurulu 2006 yılında IVIG veya plazma değişimi gibi otoimmün (doğuştan olan bağışıklık) teoriye dayanan deneysel tedavilerin*** resmi klinik çalışmaların dışında gerçekleştirilmemesi gerektiğini söylemiştir.


Bilim çevreleri: “Sonuçta, tik ve ilgili bozuklukların genetik arka planının çözülmesi, çevresel faktörlerin daha iyi anlaşılmasına ve daha fazla hedefe yönelik tedaviye yol açacaktır“?


Aşağıdaki  "Not"ları da okumanızı; "bilgilenmek" isterseniz, önemle rica ederim. "Bilgilenmeyi" reddetmek de bir haktır. Ancak, bunun için de "bilgilendirilme" önerisinin bizlere sunulmuş olması gerekir. Bu "hakkımızı" uzmanlar biliyor olmalılar. Aynen kullandığımız ilaç prospektüsleri gibi! Bizler de haklarımızı bilelim."

Not:
 Bknz (3): 
Otizm’de  ivig önerilmemektedir. 
"IVIG ürünleri hafiften yaşamı tehdit eden düzeye kadar çok çeşitli yan etkilerle 
ilişkilendirilmiştir."HASTA BİLGİLENDİRİLME ONAM FORMU'nu doktorunuzdan mutlaka isteyiniz. Bir örnek: http://asukrandemiralp2.blogspot.com/2018/08/hasta-bilgilendirilme-onam-formu.html ve Bknz ***

Araştırmanın anlaşılmasına yardımcı olabilecek bilgi için:

**NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR ne ve hangileri? Bknz: http://asukrandemiralp2.blogspot.com/2018/09/norogelisimsel-bozukluklar.htmlKaynaklar:
(1)     https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 2002, 2013, 2015’deki makaleler
    [PDF]

ÖZGÜN OLMAYAN İMÜNOGLOBİLİN KULLANIMI - Türk Hematoloji ...

www.thd.org.tr/thdData/userfiles/file/HEM_DES_2007_1.pdf

yazan: G Alanoğlu - ‎İlgili makaleler

Güçhan AlanoğluSüleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesiİç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim DalıIsparta. İntravenöz imünoglobilin (İVİG)

Slide 1 - KOÜ-Tıp Fakültesi - Kocaeli Üniversitesi

tip.kocaeli.edu.tr/.../cocuksagligihastaliklarianabilimdali/ivigkullanimiyla_iliskilirisk.p...


3 Nis 2013 - Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi. Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıAnabilim Dalı. “İVİG kullanımıyla ilişkili riskler”. Yayın Sunumu. Dr. Nihal Uyar

Derleyen: A.Şükran  Demiralp, 1 Eylül 2018Hiç yorum yok:

Yorum Gönder