14 Eylül 2018 Cuma

DSM ve ICD nedir?

Amerika Birleşik Devletleri'nde, şimdilerde geçerli sistem  Zihinsel (Mental) Bozuklukların Tanısal ve  İstatistiksel  El Kitabı, Beşinci Baskı (DSM-5),  
Genel bir tıbbi sistem olarak dünya çapında ise Hastalıkların Uluslararası Sınıflaması, Onuncu Revizyon (ICD-10).


DSM ve ICD arasında farklılıklar vardır. Bu farklılıklar Zihinsel Bozuklukların tanılama ve sınıflandırılmasını da etkileyebilmektedir. 

Bu iki sistem, bozuklukların altta yatan etiyolojileri hakkında daha fazla bilgi sahibi olunması ile dinamik ve değişkendir. Bu sistemler tekrar tekrar elde edilen yeni bilgilere göre ele alındıkça, örneğin, nörogelişimsel bozukluklar ve onların altta yatan etiyolojileri hakkında daha fazla bilgi sahibi olunacak; semptom (belirti) alanlarının ve altta yatan biyolojik ve nörolojik mekanizmalarının daha iyi anlaşılması, yeni tanı yönlerinin dahil edilmesi, dünya çapında nörogelişimsel bozukluklar için daha etkili tedavilerin geliştirilmesine yol açabilecektir. ICD 11 de bu nedenle hazırlanmaktadır. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ linkinden anlaşılanlar özetlendi.

"Önemli olarak, yaklaşık 7000 dili konuşan 7,4 milyar insanın bir dünyasında ICD, sağlık sorunlarının kaydedilmesi, raporlanması ve izlenmesi için ortak bir kelime hazinesi sunmaktadır. Elli yıl önce, şizofreni gibi bir hastalığın Japonya, Kenya ve Brezilya'da da benzer şekilde teşhis edilmesi olası değildir." http://www.who.int/health-topics/international-classification-of-diseases linkinden google çevirisi alıntılandı.

Düşüncem, dünyada bozukluklar konusunda bir standartlaşmaya gidilmesinin mutlaka çok olumlu sonuçları olmuş olabilir, olacaktır da.. En önemli olumsuz sonuçları neler olabilir? Bir kısmını bir psikiyatr ele almış: (1), ve; 

DSM hakkında: https://bit.ly/2Ot4i0I (1), (3) https://bit.ly/2p7DoAx

ICD hakkında: https://bit.ly/2Nd79yh (2)

Ve diğer neler var?

Çalışmazsa: 

Derleyen: A.Şükran Demiralp,  14 Eylül 2018Hiç yorum yok:

Yorum Gönder