22 Ağustos 2018 Çarşamba

Tourette Sendromu (TS); Tıbbi ve Tamamlayıcı Alternatif Tıp (TAT) Uygulamaları


Özet

Tourette Sendromu


Tourette Sendromu (TS), ilk olarak 1885 yılında Fransız hekim Georges Gilles de la Tourette tarafından tanımlanan çocukluk veya ergenlik çağında motor (hareketle ilgili) ve fonik (sesle ilgili) tiklerle tanımlanan bir nöropsikiyatrik durumdur. Ruhsal Bozuklukların Beşinci Basımının Tanı ve ölçümsel (İstatistik) El Kitabı’na göre ( DSM-V), TS klinik olarak tikler birden fazla motor ve bir ya da daha fazla fonik tik şeklinde, 18 yaşından önce ortaya çıkar ve en az 1 yıl süreyle dalgalı seyreder. TS tanısı genellikle 2 ile 15 yaş arasında konulur. Ortalama başlangıç aralığı ​​ 5–7 yaşlarıdır. Tiklerin şiddeti genellikle ergenlikle zirve yapar. Çoğu kişide tikler, ergenlik bitimi veya yetişkinlik dönemlerinde azalma eğilimlidir. TS de dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk, öfke atakları, uyku sorunları, depresyon ve migren gibi çeşitli nöropsikiyatrik komorbiditeler (eşlikler) ile ilişkilidir. Nadiren servikal miyelopati, inme ve arteriyel diseksiyon şiddetli motor tiklerine bağlı olarak ortaya çıkar. Kesin patofizyoloji bilinmemektedir.

TS hastalarına, hem ilaçlarla (farmakolojik) hem de ilaçsız yöntemlerle klasik olarak yardımcı olunmaya çalışılır.

Tıbbi; TS’de kullanılan ilaçlar

 a-2agonistlerden (klonidin, guanfacin), anti-psikotiklerden (haloperidol, risperidon, pimozid) ve yeni ajanlardan (tetrabenazin ve topiramat) oluşur.

Bu ilaçların potansiyel yan etkisi;
- alfa agonistlerine bağlı sedasyon, baş dönmesi, sinirlilik, baş ağrısı ve hipotansiyonu içerir;
- nöroleptik (anti-psikotik) ilaçlara bağlı kilo alımı, depresyon ve tardif diskinezi;
- tetrabenazin nedeniyle uykusuzluk, huzursuzluk ve depresyon; kilo kaybı, iştah azalması, böbrek taşı ve,
- topiramat ile kelime bulma zorluğu.

TS’de kullanılan ilaçlara ek

Tikler için kapsamlı davranışsal tedavinin (CBIT) TS'de etkili bir tedavi olduğuna ilişkin kanıtlar olsa da, iyi uzman eksikliği gibi nedenlerle birçok hastanın CBIT'e erişimi çok sınırlıdır.

Tamamlayıcı Alternatif Tıp (TAT) Uygulamaları

Aileler genelde, TS için ilaç kullanımlarının potansiyel yan etkileri konusunda endişelenirler. Ve sıklıkla CBIT gibi nonfarmakolojik (ilaçdışı) tedavilerin kanıtlanması zor olmaktadır. Ayrıca, bu tedavilerin hiçbirinde semptomların tam olarak ortadan kalkması söz konusu değildir. Bazı TS’li ve yakınları, görünüşte daha güvenli ve daha etkili seçenekler arayışındadırlar ve genellikle bu tedavileri “doğal” ve dolayısıyla “güvenli” olarak algıladıkları için tamamlayıcı ve alternatif tıbbı (TAT) tercih ederler.

TS hastalarında TAT kullanımının artmasına ilişkin anekdot (öykü) raporları olmasına rağmen, TAT kullanımının kesin prevalansı (yaygınlığı) bilinmemektedir.

Kullanılan takviyeler A vitamini, B vitaminleri (B1, B2, B3, B6, B7 ve B12), C vitamini, D vitamini, asidophilus, beta karoten, biyotin, mavi-yeşil alg, kalsiyum, kolin, krom, CoQ10, balık yağ, keten tohumu yağı, glutatyon, üzüm çekirdeği ekstresi, inositol, lesitin, magnezyum, manganez, molibden, PABA (para amino benzoik asit) ve potasyum.

Bu grup hastalar tarafından kullanıldığı bildirilen diğer tedaviler, diyet modifikasyonu, alerji tedavisi, homeopati, çevresel modifikasyon , biofeedback  ve akupuntur.

Birçok hasta, hem tıbbi ilaç hem de TAT kullanımı ile herhangi bir yan etki (komplikasyon) olmayacağını varsayar. Halbuki, ilaçların yanısıra bitkisel ve besin takviyeleri kullanan hastalarla ilgili kontrollü çalışmalarda yan etkiler bildirilmiştir. Bitkisel ilaçlar genellikle bilinmeyen özelliklere, yan etkilere ve toksisiteye (zehirleyici etkiye) sahip farklı bitkilerin karışımıdır. Örneğin;

- Gingko biloba anti-trombosit etkisine sahiptir ve aspirin ve varfarin ile etkileşerek pıhtılaşma sorunlarına neden olabilir.

- Fulminant karaciğer yetmezliğine bitkisel kaynaklı kendiliğinden sınırlı hepatit bildirilmiştir.

- Çin otlarından bazılarının nefropati ve son dönem böbrek hastalıklarına neden olduğu bildirilmiştir.

- Primrose yağı ve balık yağı mide bulantısı ve GI (gastrointestinal -midebağırsak) sorunlarına neden olabilir.

- Vitamin aşırı kullanımı potansiyel olarak olumsuz etkilere neden olabilir; örneğin, hipervitaminozis-A anoreksi, uyuşukluk ve uzuv ağrısına ve psödotümör serebrilere neden olabilir.

- Geleneksel Çin ilaçlarında bulunan ağır metaller potansiyel olarak çoklu organlara zehirli olabilir.

Özellikle de çok sayıda bitkisel takviye alan hastalar için ilaç-TAT etkileşimi öngörmek olanaksızdır.

ABD’de Ulusal Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Merkezi, TAT'ı aşağıdaki tabloda beş maddede özetlenmiştir:

·        Biyolojik temelli uygulamalar;  Vitaminler, otlar, diyetler, gıdalar, diğer besin takviyeleri (ek, aşağıdakilerden en az birini içerir: vitamin, mineral, bitki veya amino asit)
·        Manipülatif vücut bazlı uygulamalar; Chiropractic, masaj.
·        Zihin-beden tıbbı; Yoga, meditasyon, dua, reiki, tedavi edici dokunma, tai chi, qi gong, hipnoz, biofeedback, müzik terapisi, bilişsel davranışçı terapi.
·        Biyo-alan tedavileri; Akupunktur, aromaterapi, şifa verici dokunma, tedavi edici dokunma
·        Bütün veya Geleneksel Tıbbi Sistem; Homeopati, Naturopati, Ayurveda tıp (Hint geleneksel tıp), Geleneksel Çin tıbbı

Günümüzde, TAT alternatiflerinin hiçbiri bilimsel olarak uygun dozlama, güvenlik ve etkinlik sağlamak için kapsamlı bir şekilde araştırılmamıştır.

Özet: A.Şükran Demiralp

"İlaç - Besin Etkileşimleri İçin Araştırma Bilgileri Kullanımı" için:
http://asukrandemiralp2.blogspot.com/2016/12/ilac-besin-etkilesimleri-icin-arastrma.html

Devam edecek...

11 yorum:

 1. "Amerika Birleşik Devletleri'nde Bitkisel Tıp: Etkinlik, Güvenlik ve Düzenlemenin Gözden Geçirilmesi
  San Francisco Tıp Merkezi, Kaliforniya Üniversitesi'nde Büyük Tur
  Stephen Bent 1, 2, 3, 4ilgili yazar
  Yazar bilgileri ► Makale notları ► Telif hakkı ve lisans bilgileri ► Yasal uyarı
  Bu makale PMC'deki diğer makaleler tarafından alıntılanmıştır .
  Git:
  soyut
  Git:
  Giriş
  Bitkisel ürünler son on yılda artan popülerlik kazanmıştır ve şimdi nüfusun yaklaşık% 20'si tarafından kullanılmaktadır. Bitkisel ürünler, yapraklar, gövdeler, çiçekler, kökler ve tohumlar dahil, bitkinin herhangi bir ham veya işlenmiş kısmından gelebilecek organik kimyasalların karmaşık karışımlarıdır. Mevcut yasaya göre, otlar besin takviyeleri olarak tanımlanır ve üreticiler ilaç ilaçları için gerekli olan güvenlik ve etkinliği göstermeden, bu nedenle bitkileri üretebilir, satabilir ve pazarlayabilirler. Otlar genellikle “doğal” ve dolayısıyla güvenli olarak algılanmasına rağmen, aktif maddeler, kirletici maddeler veya ilaçlarla etkileşimleri nedeniyle birçok farklı yan etki bildirilmiştir.

  Git:
  Sonuçlar
  Ne yazık ki, çoğu bitkisel ürünün güvenliği ve etkinliği için sınırlı bilimsel kanıt bulunmaktadır. En iyi 10 bitkinin 5'i (ginkgo, sarımsak, St. John's wort, soya ve kava), etkinliği gösteren bilimsel kanıtlara sahiptir, ancak güvenlik konusundaki endişeler ve diğer tıbbi tedavilerin dikkate alınması, bu ürünleri kullanma kararını hafifletebilir.

  Git:
  Sonuçlar
  Bu ürünlerin araştırılmasına yönelik yönetmelik, standardizasyon ve fonlamada değişiklikler olmadığı sürece, bitkisel ürünler standart medikal tedaviler için önemli bir alternatif olmayacaktır.

  ANAHTAR KELİMELER: bitkisel ilaç, etkinlik, güvenlik, düzenleme
  Git:
  ARKA FON
  Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 yetişkinten yaklaşık 1'i bitkisel bir ürün alıyor. 1 Bitkisel tıbbın kullanımının yazılı kayıtları 5000 yıldan fazladır. 2 Aslında, tarihin çoğu için, bitkisel ilaç tek ilaç oldu. En son 1890'da bile ABD Farmakopesinde yer alan listelerin% 59'u bitkisel ürünlerden, 3'ü ise şu an kullanılan ilaçların üçte biri ile yarısından fazlası bitkilerden elde edildiği tahmin edilmektedir. 4

  Her ne kadar pek çok bitki öncelikle tarihi ilgiye sahip olsa da, binlerce bitkisel ürün reçetesiz olarak kullanılabilir ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hastalar tarafından yaygın olarak kullanılır. Bu nedenle, bitkilerin bileşimi, düzenlenmesi, güvenliği ve etkinliğinin anlaşılması, klinisyenlerin hastaları bu ürünlerin kullanımı hakkında bilgilendirmelerine yardımcı olabilir."

  YanıtlaSil
 2. "Bir Herb'de ne var?
  Bir bitki, yapraklar, saplar, çiçekler, kökler ve tohumlar dahil olmak üzere bir bitki veya bitki ürününün herhangi bir şekli olabilir. Bu bitkiler ya çiğ olarak ya da bitkilerin su, alkol ya da kimyasalların bazılarını çıkarmak için diğer çözücülerle ıslatıldığı ekstreler olarak satılabilir. Ortaya çıkan ürünler, yağ asitleri, steroller, alkaloidler, flavonoidler, glikozitler, saponinler ve diğerleri dahil olmak üzere düzinelerce kimyasal içerir. 5 Herhangi bir bitkide çok sayıda bileşen bulunduğu için, bazı üreticiler şüpheli bir aktif maddeyi tanımlayarak ve bu kimyasalın tutarlı bir miktarını elde etmek için üretim sürecini değiştirerek standartlaşmış bitkisel ürünler yaratmaya çalışırlar.

  Örneğin, Şekil Şekil 1 1 ot, 1, yüksek basınçlı likit kromatogramı (HPLC) göstermektedir Ginkgo biloba . 6Bu grafik, ginkgo (rutin, quercitrin, quercetin, kaempferol ve isorhamnetin) 'nin flavonol bileşenlerinin 5'inin miktarının tayin edilmesine izin verir ve üretici bu ekstraktların bu flavonoidlerin spesifik bir seviyesine standardize edilmesini sağlayabilir. Bu tür bir analiz, belirli bir bitkinin kimyasal bileşenlerini ölçmek için potansiyel olarak yararlı bir yöntem olsa da, bitkilerin analitik yöntemlerinde varyasyonlar belirsizlik yaratır. Çoğu bitki için, biyolojik bir etki yaratan kimyasallar veya kimyasalların kombinasyonu bilinmemektedir ve bu nedenle, en uygun bitkisel ürünün kesin bir “kimyasal parmak izi” oluşturmak zor olmaktadır (imkansız değilse). Ginkgo, örneğin, sadece 5, Şekil gösterilmiştir ki en az 33 farklı kimyasal bileşenler içeren Şekil 1 'deki 1 .6 Benzer şekilde, belirli bir bitkideki kimyasalların kombinasyonunun, bitkinin 1 izole kimyasal bileşenine üstün bir etki yaratıp yaratmayacağı bilinmemektedir. Son olarak, bir HPLC analizi gerçekleştirme süreci karmaşıktır ve farklı analitik teknikler, bitkilerin bileşenlerinin farklı tahminlerine yol açabilir. Için Ginkgo , en az 7 farklı analitik yöntemler tarif edilmiştir. 6

  Resim, resim vb. Tutan harici bir dosya. Nesne adı 11606_2008_632_Fig1_HTML.jpg
  Şekil 1
  Alt çizgi (AU 0.00'da) etiketli flavonol glikozitlerle referans standardı gösterir: rutin, quercitrin, quercetin, kaempferol ve isorhamnetin. 5 farklı ginkgo ürününün (A, B, C, D, E), çeşitli glikozitlerin miktarında, kromatogram tepesinin yüksekliğiyle yansıtıldığı gibi, önemli bir varyasyona sahip olduğuna dikkat edin. Ürünler arasındaki bazı bileşenlerde 25 kattan fazla bir değişim oldu. (Dubber MJ, Kanfer'in izni ile yeniden üretilmiştir. Ginkgo biloba katı oral dozaj formlarında seçilmiş flavonollerin yüksek performanslı sıvı kromatografık tayini. J Pharm Pharm Sci. 24 Eylül 2004; 7 (3): 303-309)"

  YanıtlaSil
 3. düzenleme
  1994 tarihli Diyet Ek Sağlık ve Eğitim Yasası (DSHEA), bitkileri besin takviyesi olarak sınıflandırır. 7 Bu yasa, takviyeleri “diyeti tamamlayan her şey” olarak tanımlamaktadır. Takviyeler bu nedenle vitaminler, mineraller, bitkiler, amino asitler, enzimler, organ dokuları, metabolitler, ekstreler veya konsantreleri içerir. Bir ilaca ve besin takviyesi arasındaki en önemli fark, besin takviyelerinin “teşhis, tedavi, hafifletme, tedavi etme veya hastalığı önleme” iddiasında bulunamayacağıdır. 7 Beslenme takviyesi üreticilerinin belirli bir yapıya sahip olmalarına izin verildiğini belirtmek ilginçtir. “Faydalı” iddiaları, genellikle sağlıkla ilgili faydaların belirsiz iddialarıdır. Örneğin bir Echinacea Ürün (genellikle soğuk algınlığı tedavisinde veya önlenmesinde kullanılır) “vücudun doğal savunmasını desteklemek” iddiasında bulunabilir.

  Diyet takviyeleri, farmasötik ilaçlar için gerekli olduğu gibi, güvenlik ve etkinliği göstermeden üretilebilir, satılabilir ve pazarlanabilir. Ayrıca, FDA, bir gıda takviyesinin piyasadan çıkarılmadan önce piyasaya sürülebileceğini kanıtlayan düzenleyici yükünü taşımaktadır - bu, üreticinin FDA'yı bir ürüne sunulmadan önce güvenlik ve etkinlik kanıtı sağlaması gerektiği durumlarda, ilaçlara doğrudan tezat teşkil etmektedir. satılabilir. 7

  Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bu düzenleyici yapı, bitkisel ürünlerin tutarlılığı ve güvenliği ile ilgili sorunlara yol açmıştır. Son zamanlarda yapılan birkaç çalışma, bitkisel ürünlerdeki önemli ölçüde şüpheli aktif içerik düzeylerini belgelemiştir. Örneğin, mevcut olan 25 ginseng ürününe ait yeni bir analiz, biyolojik aktiviteye sahip olduğuna inanılan 2 bileşen konsantrasyonunda 15 ila 200 kat arasında bir değişim saptamıştır: ginsenosides ve eleuthrosides. 8 Bu nedenle, hastaların almakla ilgilenebilecekleri ürünlerin kesin içeriğini kesin olarak saptamak zor olabilir."

  YanıtlaSil
 4. etki
  Son zamanlarda yapılan bir ulusal araştırmada, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en yaygın on bitki tespit edilmiş ve erişkin nüfusun% 18,9'unun son bir yıl içinde tıbbi bir hastalığı tedavi etmek için bir ot kullandığını bildirmiştir. 1. Her bir bitki için en yaygın kullanım için etkinlik kanıtı Tablo l'de gösterilmiştir 1 ve aşağıda tartışıldığı.

  tablo 1
  Amerika Birleşik Devletleri'nde En Yaygın On Kullanılan Bitkisel İlaç

  ot ABD'de kullanım yüzdesi * Genel kullanım† Etkinlik için bilimsel kanıtlar ‡ Emniyet
  Ekinezya 7 Üst solunum yolu enfeksiyonu Sonuçsuz 9 Yan etkilere benzer placebo 9
  jinseng 4.2 Fiziksel ve bilişsel performans Sonuçsuz 12 Sınırlı veri; vaka raporlarında hiperaktivite ve huzursuzluk 12
  Ginkgo Biloba 3.7 bunaklık Muhtemelen Etkili 13 Yan etkilere benzer plasebo; 16 kanama vaka raporları 17
  topallama Muhtemelen etkili 15
  Sarımsak 3.4 hiperkolesterolemi Muhtemelen Etkili 18 Hafif gastrointestinal yan etkiler ve sarımsak kokusu; Kanama 20 18 vaka raporları , 21
  Sarı Kantaron 2.1 Depresyon Hafif-orta depresyon için etkili 22 , 23 Çok sayıda ilaç etkileşimi raporu 26
  Nane 2.1 Üzgün ​​mide / irritabl bağırsak sendromu Sonuçsuz 27 Sınırlı veri, ancak yan etkiler hafif görünüyor 27
  Zencefil 1.8 Mide bulantısı Sonuçsuz 28 Bilinen hiçbir yan etkisi yok 5
  Soya 1.7 Menopoz semptomları Etkin değil 29 Uzun süreli östrojenik etkileri ile ilgili endişeler 29
  hiperkolesterolemi Geçerli 30
  sarı papatya 1.5 Uykusuzluk / gastrointestinal problemler Yüksek kaliteli veri yok Nadir alerjik reaksiyonlar 31
  Kava kava 1.2 kaygı Muhtemelen Etkili 32 Şiddetli hepatotoksisite vaka bildirimleri 33
  Ayrı bir pencerede aç
  * Yüzde 2002 Ulusal Sağlık Görüşme Çalışması, 2000 ABD Standart Nüfus 2000 yılına göre ayarlanmış yaş tahminleri dayanmaktadır 1

  † Yaygın kullanım bitkisel ilaç ders kitaplarından belirlenmiştir. 5 , 31 , 57

  ‡ Bilimsel kanıt, yakın zamanda yayınlanan sistematik derlemelerin sonuçlarına dayanmaktadır. 36"

  YanıtlaSil
 5. "Ekinezya genellikle soğuk algınlığı tedavisinde kullanılır. Son sistematik bir derleme, Ekinezyaya ait 16 randomize, plasebo kontrollü çalışmayı tanımlamıştır ; 9 pozitif ve 7 negatif idi. Yazarlar , soğuk algınlığı tedavisinde Echinacea purpurea'nın olası bir yararı olduğuna dair kanıtlar olmasına rağmen , sonuçların tutarlı olmadığı sonucuna varmışlardır . 9. Bir sonraki büyük, yüksek kaliteli randomize kontrollü çalışma için hiç bir yarar bulunan Echinacea angustifolia deneysel olarak oluşturulan rinovirüs enfeksiyonu tedavisinde kullanılabilir. 10 Ancak, bazı yetkililer farklı türlerin ( Echinacea purpurea) olduğuna inanmaktadır.) veya çalışılan türün daha yüksek bir dozunun bir etki bulması daha muhtemel olurdu. 11 Otun, Ekinezya ve plasebo gruplarında benzer yan etki oranlarını gösteren önceki çalışmalarla güvenli olduğuna inanılmaktadır . 9

  Ginseng , enerji ve fiziksel veya bilişsel performansı 5 geliştirmek için ABD'de ağırlıklı olarak pazarlanmaktadır ve birçok içecek ve tonikte bulunur. Sistematik bir derleme, ginseng'in fiziksel performans, psikomotor performans, kognitif fonksiyon, immünmodülasyon, diabetes mellitus ve herpes simplex tip-II enfeksiyonları için randomize edilmiş, randomize, plasebo-kontrollü çalışmalarını tanımladı ve herhangi bir endikasyon için etkili bir kanıt bulunmadı. 12 Ginseng'in, aşırı uyarılma ve hiperaktivite ile ilgili bazı vaka raporları olmasına rağmen, güvenli olduğuna inanılmaktadır. 12

  Ginkgo özleri, en iyi karakterize edilmiş bitkisel ürünler arasındadır ve genellikle% 24 flavonoid ve% 6 terpenoidlere standardize edilir. Önceki denemelerin yorum tutarsız sonuçlar bulduk rağmen, ginkgo Alzheimer Hastalığı Değerlendirme Ölçeği Bilişsel alt testte yaklaşık% 3'lük küçük bir fayda sağlayan, demans için muhtemelen etkilidir. 13 O ginkgo demans olmayan yaşlı hastalarda kognitif fonksiyonlarını iyileştirmede etkili olmadığını ilginçtir. 14 8 önceki çalışmaların sistematik derlemede, ginkgo klodikasyonu hastalarında ağrısız yürüme mesafesini, belirsiz klinik önemi küçük yararı geliştirdiği bulunmuştur. 15 Ginkgo ve plasebo yan etkileri klinik çalışmalarda benzer iken, 16ginkgo kullanımı ile ilgili kayda değer bir endişe, spontan kanama ile bildirilen ilişkidir. 17

  Sarımsak , birçok iddia edilen tıbbi özellik için kullanılır, ancak en önemli araştırma kolonu, kolesterol üzerindeki etkisini inceler. En son sistematik gözden Sarımsak 4-6% tarafından kolesterol seviyelerini düşürür sonucuna 18 statin ilaçlarının kullanımı ile elde 17-32% düşüşüne nazaran mütevazı etkisidir. 19 En sık görülen yan etkiler gastrointestinal problemler ve sarımsak nefesidir. 18 İki olgu sunumu, sarımsak kullanımı ile kanama riskinde olası bir artış olduğunu göstermektedir. 20 , 21

  John's wort'un önceki denemeleri çelişkili ve kafa karıştırıcı kanıtlar sunar, ancak bitki hafif-orta dereceli depresyonun tedavisi için muhtemelen etkilidir. 22 , 23 Son iki çalışma, şiddetli depresyonu olan hastalar için etkisiz olduğunu bulmuştur. 24 , 25 St. John's wort kullanımı için coşku çok iyi belgelenmiş ilaç etkileşimleri tarafından temperlenir. 26

  Nane , irritabl bağırsak sendromunu tedavi etmek için pazarlanan bitkisel ürünlerdeki ortak bir maddedir. Daha önce yapılmış 8 çalışmanın gözden geçirilmesi olası bir yarar sağlamasına rağmen, çalışmaların kalitesi kesin sonuçlara ulaşmak için çok sınırlı kalmıştır. 27 Yan etkiler seyrek ve hafif görünmektedir. 27"

  YanıtlaSil
 6. "Zencefil genellikle bulantı için bir tedavi olarak kullanılır. Sadece 3 önceden randomize kontrollü çalışma, postoperatif bulantı önlenmesinde zencefilin etkinliğini incelemiş ve 2'si bir fayda önermesine rağmen, 3 çalışmanın kombine özeti istatistiksel olarak anlamlı bir fayda bulamamıştır. 28 Deniz tutması, sabah bulantısı ve kemoterapinin neden olduğu mide bulantısı dahil olmak üzere zencefil için diğer endikasyonlar, olası bir etki olduğunu düşündüren kesin olmayan kanıtlar olmasına rağmen ön öneri sunmaktadır. 28 bilinen hiçbir yan etkisi yoktur. 5

  Zayıf östrojenik aktiviteye sahip olan yaygın bir diyet fitoöstrojen kaynağı olan soya , yaygın olarak menopoz semptomlarının (özellikle ateş basması) tedavisinde ve kolesterolün düşürülmesinde kullanılır. Son zamanlarda yapılan bir sistematik derleme, artan soya ekstrelerinin etkilerini inceleyen 9 klinik çalışmayı ve soya ekstrelerinin etkinliğini inceleyen 9 ek çalışmayı belirlemiş ve menopoz semptomları açısından etkili bulunmamıştır. 29 11 çalışmalarda yeni bir inceleme soya% 4-5, toplam ve düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterol düşürücü etkili olduğu bulunmuştur 30 sarımsak çalışmalarda gözlenen ile karşılaştırılabilir küçük bir etki. 18

  Papatya binlerce hastalık için binlerce yıldan beri kullanılmaktadır ve genellikle çaylarda (hafif bir yatıştırıcı olarak) veya uyku bozuklukları, anksiyete veya gastrointestinal problemler için kullanılan bitkisel ürünlerde kullanılmaktadır. Bu endikasyonlardan herhangi birinin etkinliğini destekleyen yüksek kaliteli bilimsel çalışmalar bulunmamaktadır. Bitkinin genellikle güvenli olduğuna inanılmaktadır, ancak ciddi alerjik reaksiyonların vaka raporları vardır. 31

  Kava geleneksel olarak güney pasifik adalarında yatıştırıcı ve gevşetici olarak kullanılır. Önceki klinik çalışmalar anksiyetenin tedavisi için küçük bir yarar olduğunu göstermektedir. 32 bu bitkinin kullanımı şiddetli hepatotoksisite birçok davada rapor dernek tarafından kısıtlanmıştır. 33"

  YanıtlaSil
 7. "İlk 10 bitkinin beşi (sarımsak, ginkgo, sarımsak, St. John's wort, soya ve kava), spesifik endikasyonlar için etkinliği gösteren önemli bilimsel kanıtlara sahiptir. Ancak, yaygın olarak kullanılan bu otlar için bile, bilimsel kanıtlar genellikle kötü metodoloji, tutarsız sonuç ölçütleri, bitkinin farklı preparatları ve çelişen sonuçlardan muzdariptir. Bu ülkede 20.000 bitkisel ürün olduğu tahmin edilmektedir. 34 Hatta ilk 10 otlar etkinliğini destekleyen çok az delil vardır ve kalan 20.000 için çok daha az kanıt vardır açıktır. Bu kanıt eksikliği, yararsızlık anlamına gelmez, ancak öncelikle, çoğu bitkisel ürünün etkinliği için olumlu veya olumsuz, kesin olmayan çalışmaların eksikliğini gösterir.

  Güvenlik, Toksisite ve Yan Etkiler
  Bitkiler bitkiler olduğu için, genellikle “doğal” olarak algılanır ve bu nedenle güvenlidirler. 35 Ancak, otlar birçok farklı yan etkiler bildirilmiştir ve son zamanlarda gözden 35 - 37 otlardan biyolojik olarak aktif bileşenlerden etkileri de dahil olmak üzere, kirletici kaynaklanan yan etkiler ve bitki-ilaç etkileşimleri. Bazı Çin bitkilerinin kullanılmasının neden olduğu nefropati olguları yaygındır. Özellikle morbid bir olgu serisinde Belçika'da kilo kaybı için bitkisel bir Çin ürünü olan ve Aristolochia fangchi'nin neden olduğu nefropati gelişen 105 hasta açıklanmaktadır.. Kırk üç hastada son dönem böbrek yetmezliği gelişti ve 39'unda profilaktik böbrek çıkarıldı. Bu hastaların on sekizinde ürotelyal karsinoma rastlanmıştır; bu, bu bitkideki aristoloik asitten DNA eklentilerinin oluşumuyla ilişkili olduğu gösterilmiştir. 38. bitkisel ilaçlar diğer bir yaygın toksisite kullanılabilir veya istenmeden (Amerika Birleşik Devletleri hala mevcuttur karakafes dahil) bitkisel ilaçlar eklenebilir bazı bitkilerde bulunan karmaşık moleküllerdir pirolizidin alkaloidler, içerir. Bu alkaloidler, hızla ilerleyen ve ölümcül olabilen karakteristik bir veno-tıkayıcı hastalık yoluyla hepatotoksisite oluştururlar. 39

  Bitkisel ürünlerdeki kirletici maddeler, Asya'dan ithal edilen ilaçlarda özellikle sorunlu olabilir. 260 Asya patentli ilacın içeriğini inceleyen bir çalışmada, ürünlerin% 25'inin yüksek seviyelerde ağır metaller içerdiği ve bir başka% 7'sinin, istenen bir etkiyi yaratmak için kasıtlı olarak ve yasa dışı olarak eklenmiş, beyan edilmemiş ilaçlar olduğu bulunmuştur. 40

  Çoğu bitkiyi ilaçlarla kullanma güvenliği sağlam değildir. Bazı bilginin ilaç ilaçlarıyla etkileştiği bilinmektedir, ancak bu bilginin çoğu sistematik araştırmalardan ziyade vaka raporlarından gelmektedir. 37 St. John's wort en kötü bilinen interaktif bitkisel üründür ve proteaz inhibitörleri, kemoterapötik ajanlar ve oral kontraseptifler de dahil olmak üzere sitokrom P-450 karaciğer enzim sistemi tarafından metabolize edilen birçok ilaca müdahale ettiği gösterilmiştir. 26 Bazı otoriteler Kava, kediotu ve sarı kantaron gibi birçok otlar, anestezik ajanlar ve perioperatif dönemde verilen diğer ilaçlarla etkileşim potansiyeline sahip olduğuna dikkat edin. 41

  Birçok bitki farmakolojik olarak aktif bileşikler içerdiğinden, bazı otlar aşırı biyolojik etkilerle yan etkilere neden olabilir. Örneğin, efedrin içeren efedra, geleneksel Çin tıbbında binlerce yıldır yaygın olarak kullanılmaktadır ve daha sonra 1990'larda kilo kaybı ve enerji artırıcı ürünlerin bir bileşeni olarak bu ülkede popüler hale gelmiştir. Zehirlenme kontrol merkezlerine yapılan temasların bir analizi, yaygın olarak kullanılan diğer bitkisel ürünlerle karşılaştırıldığında, efedra'nın bir yan etkinin rapor edilmesine 40 kat daha fazla olduğunu bulmuştur. 42 Sistematik bir gözden efedra 2 ila yol açtığını tespit 3 kat kusma bulantı riski, psikiyatrik semptomlar ve plasebo ile karşılaştırıldığında çarpıntı. 43Çünkü, bu ve diğer delillerin, efedra 12 Nisan 2004 tarihinde FDA tarafından yasaklandı 441"

  YanıtlaSil
 8. "Efedra yasaklarından kısa bir süre sonra, efedra içeren ürünlerin en büyük 7 üreticisi, her biri otlu narenciye aurantium içeren “efedra içermeyen” ürünleri pazarlamaya başladı. Ayrıca acı portakal olarak da bilinen bu bitki, efedrin, aynı farmakolojik özelliklerin bir çoğuna sahip Synephrine içerir 45 aynı yan etkileri birçok yol ve bu nedenle potansiyel. Turunçgil aurantium ve kafein içeren bir bitkisel ürün kombinasyonunun, sağlıklı erişkinlerde sistolik ve diyastolik kan basıncında (yaklaşık 9 mmHg) ve nabızda (16.7 vuruş / dakika) istatistiksel olarak anlamlı artışlara neden olduğu gösterilmiştir. 46 Bu tür ürünleri kullanan hastalar yüksek nabız ve tansiyona sahip olabilir veya uykusuzluk hissi yaratabilir veya “tempolu” hissi uyandırabilirler; bunlardan bazıları kafein ve turunçgil auranit içeren katkı maddesinden kaynaklanabilir."

  YanıtlaSil
 9. "Ne yazık ki, çoğu bitki için yan etkilerin gerçek sıklığı bilinmemektedir çünkü çoğu, büyük klinik çalışmalarda test edilmemiştir ve gözetim sistemleri, farmasötik ürünler için mevcut olanlardan çok daha az kapsamlıdır. Genel Müfettişlik Ofisi tarafından yapılan bir inceleme, bitkilere karşı istenmeyen reaksiyonları tespit etmek için tasarlanan sürveyans sistemlerinin yetersiz olduğunu ve muhtemelen tüm olayların% 1'inden daha azını tespit ettiğine karar vermiştir. 47

  Bazı bitkilerden kaynaklanan toksisite potansiyeli, yanıltıcı pazarlama bilgilerinin sıkça kullanılmasıyla daha da karmaşıklaşmaktadır. Örneğin, kilo kaybı 48 için turunçgil aurantiumun sistematik bir gözden geçirmesi, sadece 1 metodolojik olarak kusurlu çalışmayı tanımladı, otun etkisini inceleyen 49 , kilo kaybı için istatistiksel olarak anlamlı bir yararı yanlış bildiren 49 (bitki, plasebodan daha etkili değildi). Bu yanıltıcı makalede, çoğu zaman olası yan etkilerden bahsetmeksizin, kilo kaybı için narenciye aurantiumun etkinliğinin "yayınlanmış bilimsel kanıtı" olarak geçmektedir. 50Bitkisel ürünler için yasadışı ve hatalı pazarlama iddiaları yaygındır. İnternet pazarlamacılığıyla ilgili bir çalışmada, bitkisel ürünlerin yarısından fazlası yasadışı olarak belirli hastalıkları tedavi etmek, önlemek, teşhis etmek veya tedavi etmek için talepte bulunmuştur. 51"

  YanıtlaSil
 10. Git:
  KLİNİK KULLANIM VE DOKTORA TAVSİYE
  Bir ilacın veya tıbbi müdahalenin kullanılmasıyla ilgili herhangi bir kararda olduğu gibi, bitkisel bir ürünü kullanma kararı, hasta ile potansiyel risklerin, faydaların ve alternatiflerin klinik sağlayıcısı arasında bir tartışmayı içermelidir. Böyle bir tartışma, hastaları farklı bir seçenek seçmeye veya olası yan etkileri gözlemlerken ürünün denemesine devam etmesine neden olabilir. Bununla birlikte, yakın tarihli bir araştırma, hastaların hekimlerin otlara karşı önyargılı olabileceğine inandığını, 52 bunun neden çoğu hastanın bu ve diğer tamamlayıcı ve alternatif tıp (CAM) terapilerini bakım verenlerle nadiren tartıştığını açıklayabileceğini buldu. 53
  Ne yazık ki, mevcut düzenleyici yapı ve güvenlik ve etkinlik konusundaki mevcut sınırlı veriler nedeniyle, risklerin tartışılması, farmakolojik olarak aktif bileşenlerden, kontaminantlardan veya ilaç etkileşimlerinden kaynaklanan ciddi yan etkilerin potansiyelini vurgulamalıdır. Benzer şekilde, faydaların tartışılması çoğu kez kanıt eksikliğini (ya da tutarsız kanıtı) tanımlar. Son olarak, birçok endikasyon için, kurulan etkinlik ve güvenlik ile alternatif tedaviler vardır. Örneğin, hiperkolesterolemisi olan bir hastada, toplam kolesterolü yaklaşık% 4–6 azaltan sarımsak veya soya takviyeleri kullanma kararı, kolesterolü% 17-32 azaltan statin ilaçlarının kullanımıyla iyi bir uyum göstermez. kardiyovasküler hastalıklarda güvenliği ve azalmaları belgelemek için kapsamlı bir veriye sahiptir. 19

  Çoğu ot için genel olarak kötü risk-fayda analizine rağmen, bilinen etkili tedavilerin olmadığı veya standart tedavilerin tolere edilmediği veya iyileştirmelere yol açamadığı durumlar olan hastalar için bazı otların kullanılması makul olabilir. Bir bitkisel ürünle tedavi, faydaları veya yan etkileri tespit etmeye ve tedavinin devam edip etmeyeceğine karar vermek için bir klinik sağlayıcı tarafından yakından izlenmelidir."

  YanıtlaSil
 11. "Gelecekteki yönlendirmeler
  Bazı uzmanlar, daha önce bu ürünlerin güvenliğini ve uygun kullanımını geliştirebilecek bitkilerin düzenlenmesinde bazı önemli değişiklikler önerdi. 54 , 55 Aşağıdakileri içerir: (1) üreticilerin FDA'ya kayıt yaptırmasını, (2) reçetesiz satılan ilaçlar için gerekli olan güvenlik testlerini zorunlu kılmalarını gerektirir, (3) tüm sağlık taleplerinin onayladığı veriler tarafından desteklenmesini gerektirir. FDA ve (4) ürün etiketlerinin tüm malzemelerin doğru bir listesini sağlamasını sağlama.

  Bu değişiklikler açıkça bitkisel ürünlerin güvenliğine yardımcı olurken, yüksek kaliteli araştırmaları geliştirmek ve tanıtmak için ek değişiklikler gerekmektedir. En kritik unsur, çalışmalar arasında tutarlılığı sağlamak için bitkisel ürünler için belirli standartları tanımlamak olacaktır. Son zamanlarda yapılan çalışmalar bile (yukarıda bahsedilen Echinacea çalışması dahil) 10Kullanılan yüksek kaliteli metodoloji, kullanılan bitkisel ürünün formülasyonu hakkında eleştirilere açıktı çünkü en yaygın olarak kullanılan bitkiler için kimyasal parmak izinin net ve iyi belirlenmiş bir standardı bulunmuyor. Bitkisel ürünlere yönelik standartlar yaratma çabası, FDA'nın uygun şekilde finanse edilen bir dalı tarafından desteklenmesi ve koordine edilmesi durumunda başarılı olacaktır. Bir tür patent koruması mevcutsa, araştırma daha hızlı ilerleyecektir, böylece pahalı çalışmalara yatırım yapan ve ürünlerinin etkinliğini belgeleyen üreticiler mali olarak ödüllendirilebilir. Son olarak, klinik araştırmanın ilerlemesini hızlandıracak teknikler, sınırlı güvenlik ve etkinlik kanıtı olan 20.000 bitkisel ürünün “yığılma” sına yardımcı olacaktır. Tamamen internet üzerinden yapılan yeni bir çalışmada,56 bu teknik soruşturma altında hala olmasına rağmen, dramatik otlar klinik denemelerin süresini ve maliyetini azaltmak için bir potansiyele sahiptir.

  Git:
  SONUÇLAR
  ABD'de 5 yetişkinten yaklaşık 1'i geçtiğimiz yıl içinde bitkisel bir ürünü kullanmaktadır. Ne yazık ki, bu ülkede mevcut olan yaklaşık 20.000 bitkisel ürünün çoğunda güvenlik veya etkinlik konusunda çok az kanıt bulunmaktadır. Bununla birlikte, tüm farmasötik ilaçların üçte bir ila bir yarısı başlangıçta bitkilerden elde edildiğinden, doğal ortamdan etkili terapiler bulma potansiyeli açıkça görülmektedir. Mevcut bitki düzenlemeleri mevcut ürünlerin güvenli olmasını ve yanlış ve yasadışı pazarlama iddialarının yaygın olmasını sağlamamaktadır. Bu ürünlerin regülasyonunda birkaç basit değişiklik, bitkilerin uygun kullanımını önemli ölçüde artırabilir. Gelecekteki araştırmalar en iyi, belirli bitkilerin bileşenleri için ulusal standartların oluşturulması, araştırma için daha fazla teşvik sağlanmasıyla sağlanacaktır.

  Git:
  alındı
  Yazar, bu makalenin editör yardımlarından dolayı, San Francisco California Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Erin Hartman'a teşekkür etti. Dr. Bent, bu sunumdaki tüm verilere tam erişime sahipti ve verilerin bütünlüğü ve sunumun doğruluğu konusunda sorumluluk aldı. Bu çalışma Ulusal Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Merkezi'nden (NCCAM) 1 Numara K08 ATO1338-01 (Dr. Bent) tarafından desteklenmiştir. Fon kuruluşunun, incelemenin tasarımı ve yürütülmesinde hiçbir rolü yoktu; Verilerin toplanması, yönetimi, analizi ve yorumlanması veya makalenin hazırlanması, gözden geçirilmesi veya onaylanması.
  "
  Çıkar Çelişmesi Beyanı Dr. Bent daha önce efedra'nın kullanımıyla ilgili yaralanma vakalarında davacılar için bilirkişi olarak görev yapmıştır (son dava Temmuz 2004'te tamamlanmıştır)." https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2517879/


  YanıtlaSil